Zaadcoating
Nanocoating.nl

Het beschermen van gewassen

Gewasbeschermingsmiddelen (zoals bijvoorbeeld zaadcoating) zijn in veel teelten noodzakelijk om te voldoen aan de eisen die consumenten en afnemers stellen aan de kwaliteit van voedsel en groenproducten. Coating van landbouwzaaizaden met een gewasbeschermingsmiddel is een effectieve en milieuvriendelijke methode om gewassen tegen plagen en ziekten te beschermen.

Met zaadcoating wordt een synthetische polymeer gespoten op een zaadje. Dan vormt zich een dunne beschermlaag. Deze coating blijft om het zaadje zitten en voorkomt verlies van nutriënten, planthormonen en fungiciden (chemische bestrijdingsmiddelen). Een aantal nieuwe zaadcoatings is geschikt gemaakt voor bepaalde temperaturen en is waterbestendig. Een voordeel van de coating is dat de timing van kieming en zaaien gecontroleerd kan worden.

Zaadcoating kan gebruikt worden voor:

 • Uitstellen van de kiemkracht;
 • Verbeteren van optimale kruising van genen van hybride zaden;
 • Versnellen van de planten cyclus;
 • Het verhogen van de opslagtijd; 
 • Zaden bescherming tegen de omgeving;
 • Behouden van waardevolle nutriënten en voedingsstoffen;
 • Productidentificatie ( in verschillende kleuren mogelijk).

Het gebruik van zaadcoating

Een zaadcoating kan gezien worden als een soort versterking van het zaadje. Tegenwoordig worden er steeds meer verbeteringen toegevoegd aan het zaad. Daarom is een sterke en betrouwbare coating belangrijk, om al deze verbeteringen te bij het zaadje te houden en te beschermen.

Onder andere de volgende technologieën bestaan om de prestaties van het zaad te optimaliseren:

 • Opwaardering;
 • Priming;
 • Desinfectie;
 • Film coating;
 • Encrusteren;
 • Pilleren;
 • Aanbrengen van actives en additives en analytische kwaliteitstesten.

zaadcoating

Filmcoaten van zaad

Zaadtelers vragen tegenwoordig een compleet product:

 • stofvrij verwerkbaar;
 • voorzien van een herkenbare kleur / met kleur gecodeerd;
 • behandeld met actieve stoffen voor optimale groei;
 • voorzien van voedingsstoffen;
 • zaad dat vloeiend door de zaaimachine stroomt;
 • zaad dat gecoat is met middelen die het gewas beschermen tegen ziektes en plagen.

Tegelijkertijd kampt de agrarische industrie met een steeds strenger toelatings- en milieubeleid en is een inefficiënte toepassing van gewasbeschermingsmiddelen niet langer acceptabel.

Polymeren voor zaadcoating worden in het filmcoatingproces gebruikt. Het filmcoatingproces bestaat uit het aanbrengen van een dunne coatinglaag op basis van een waterdoorlatend polymeer op het zaad, de zaadcoating of de pil.

De polymeren voor zaadcoating bestaan onder andere uit waterige premixen van polymeerbindmiddel, middel voor ondoorzichtigheid en opgeloste pigmentkleur. In elke reeks zijn er verschillende kleuren beschikbaar, waarvan sommigen ook een neutrale, ongekleurde versie hebben. De meesten worden in geconcentreerde vorm aangeboden en bieden vele voordelen, waaronder:

 • Een betere houdbaarheid als gevolg van het minder bezinken van componenten;
 • Een betere flexibiliteit door verdunning op het moment waarop het middel wordt gebruikt;
 • Minder water, waardoor de transportkosten en opslagkosten lager zijn.zaadcoating

Encrustering en pillering van zaden

Moderne zaaimachines werken optimaal als het zaad een glad, rond oppervlak heeft. In de praktijk is zaad echter vaak ongelijk van vorm en gewicht. Pilleren of encrusteren van zaden gebeurt om de zaden te vergroten, te verzwaren en/of gladder te maken. Door het gladdere oppervlak en de uniformere vorm van de pillen wordt het zaaien zo efficiënt mogelijk gemaakt. Coatingproducten zijn speciaal ontwikkeld om de kiemkracht van het zaad te behouden. Bijvoorbeeld bij de coating voor slazaad, is de coating zo ontwikkeld, dat vocht en zuurstof makkelijk doorgelaten worden tot het zaad.

In de continu veranderende markt worden coatings voortdurend aangepast en ontwikkelt om aan de huidige behoeften en wetgeving te voldoen, zowel lokaal als wereldwijd. Eén van deze ontwikkelingen van Incotec is de rotary coatingtechnologie, waarmee ze bulkgewassen en grassen tegen een voordelig tarief kunnen encrusteren.

Toevoegen van actieve stoffen aan zaad

Actieve stoffen zijn materialen die een positieve invloed kunnen uitoefenen op de verschillende fases in de ontwikkeling van de plant zoals kieming, wortelgroei en opbrengst. De verschillende types actieve stoffen kunnen worden ingedeeld in de volgende drie subgroepen:

 • gewasbeschermingsmiddelen;
 • groeistimulatoren;
 • micro organismen.

Gewasbeschermingsmiddelen

Gewasbeschermingsmiddelen zijn stoffen die zijn ontwikkeld om ziektes en plagen te bestrijden en zo de kieming, groei en ontwikkeling van een gewas positief te beïnvloeden. Voor een optimale prestatie van het zaad zijn er productlijnen waarin priming, coating en de toevoeging van gewasbeschermingsmiddelen worden gecombineerd. Door een optimale coatingtechniek wordt de actieve stof in de juiste dosering en met een gelijke zaad-tot-zaadverdeling aangebracht en tevens stofvrij gebonden/gehecht aan het zaad. Er zijn ook producten die de vaak voorkomende negatieve effecten bij toepassing van hoge doses gewasbeschermingsmiddelen voorkomen. Door het middel aan te brengen op een ‘smart pil’ en deze gelijktijdig met het originele zaad te zaaien, is het middel wel op de juiste plaats aanwezig zonder dat het in direct contact met het zaad komt. De gewasbeschermingsmiddelen kunnen zowel biologisch als chemisch zijn.

zaadcoating

Groeistimulatoren

Zaden, kiemplanten en planten kunnen profiteren van stimulatoren waardoor de groei wordt verbeterd. Er zijn veel soorten stimulatoren zoals voedingsstoffen, planthormonen, stoffen die genen activeren, en stoffen die de weerstand van planten verhogen. De zaadcoatingbedrijven zijn voortdurend op zoek naar nieuwe stimulatoren die, na uitgebreide laboratoriumtesten en veldproeven, als zaadbehandeling kunnen worden geïntegreerd in de producten. Deze stimulatoren kunnen biologisch of chemisch zijn, en zowel organisch (natuurlijk) dan wel niet-organisch.

Micro organismen

De micro organismen die gecoat worden op de zaden zorgen voor een directe gewasbescherming of groeistimulatie. Grondig onderzoek verzekert constante resultaten, en voldoende overleving van de organismen op zaad. Ook wordt door de verschillende bedrijven uitzonderlijk veel aandacht besteedt aan de veiligheid tijdens het verwerken van het zaad en voor de omgeving.

Dienst Gewasbeschermingsmiddelen en Meststoffen in België

De Dienst Gewasbeschermingsmiddelen en Meststoffen staat in voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en meststoffen in België. Zij maken deel uit van de Federale Overheidsdienst (FOD) Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu (FOD VVVL).

FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu Dienst Gewasbeschermingsmiddelen en Meststoffen
Eurostation II
Victor Hortaplein 40, bus 10
1060 Brussel
Tel: +32 (0) 2 524 97 97
Fax: +32 (0) 2 524 72 99zaadcoating

Zaadcoating bedrijven in België

Syngenta Seeds & Crop Protection nv 
Technologiepark 30
9052 Gent-Zwijnaarde

Incotec Europe BV
Westeinde 107
1601 BL Enkhuizen
Nederland

Germains Seed Technology
Dinxperlosestraatweg 122,
7122 JS Aalten,
The Netherlands

1 antwoord
 1. Ontwerper
  Ontwerper zegt:

  In Belgie geldt de noodtoelating voor het gebruik van clothianidine en thiametoxam op bieten-, wortel- en slazaad, meldt Vilt.be. “Zowel bieten als bijen zijn hiermee beter beschermd”, zegt Maarten Trybou, hoofd van de dienst gewasbeschermingsmiddelen bij de FOD Volksgezondheid. “Een win-winsitiuatie.”

  Beantwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *