Brandwerende verf

brandwerende coating

Constructies langer bestand tegen vuur

Brandwerende coating, ook wel brandwerende zwelverf, schuimverf of brandwerende verf genoemd, is ontwikkeld om behandelde constructies langer bestand te maken tegen extreme hitte en vuur. Het hoofddoel van brandwerende coating is het zorgen voor meer veiligheid door middel van brandvertraging. Dit zorgt ervoor dat een constructie langer stabiel blijft en dus minder snel instort, zodat iedereen in het gebouw veilig kan evacueren. Een brandwerende verf of vernis zwelt op als het in contact komt met vuur of hitte. Er wordt dan een isolerende schuimlaag gevormd die de verspreiding van het vuur vertraagt. De verf is gemakkelijk toe te passen op verschillende ondergronden. Een groot voordeel is dat de brandwerende verf in veel verschillende kleuren beschikbaar is.

“Het is ook ideaal voor zichtbare delen in een draagconstructie, want de coating is in bijna iedere RAL-kleur beschikbaar!”

30, 60, 90 of 120 minuten brandweerstand

Het brandwerend behandelen van staal behelst de brandweerstand. Dit is de tijd, uitgedrukt in minuten, dat een element onder een bepaalde belasting onderhevig is aan de genormaliseerde temperatuurbelasting (kan van 350 graden celcius tot en met 750 graden celcius). Bijvoorbeeld; hoe hoger het gebouw, hoe meer belast het gelijkvloers verdiep is.

Bij hoge temperaturen zwelt de verf op

De architectuur maakt bij het ontwerpen van gebouwen vaak gebruik van staal. Deze structuren moeten volgens verschillende nationale en Europese normen voldoen aan een brandweerstand tussen de Rf30 en de Rf120 minuten. Staal verliest vanaf een temperatuur van 500 graden celcius zijn sterkte.Met het aanbrengen van brandwerende verf op staal wordt de opwarming van het staal vertraagd.

Een brandwerende verf wordt ook wel zwelverf genoemd. De naam zwelverf verraad eigenlijk al hoe het werkt. Door een chemische reactie zwelt de verf namelijk op wanneer deze wordt blootgesteld aan extreme temperaturen. Het vormt zo een soort beschermende barrière tussen de vlammen en de ondergrond. Hoe dik de laag opzwelt bepaalt de brandwerendheid.

Vanaf een temperatuur van 275 graden celcius begint de verf op te zwellen/ op te schuimen. Door de schuimvorming ontstaat er een thermische isolatie van de ondergrond.

De vereiste brandwerendheid voor gebouwen in België varieert tussen:

 • 30 minuten; 
 • 60 minuten (de minimale standaard);
 • 120 minuten.

Brandwerende verf wordt veel gebruikt voor:

brandwerende verf

Hallen

brandwerende verf

Parkeergarages

brandwerende verf

Woningen

brandwerende verf

Hoogbouw

 

 

 

 

 

 

brandwerende verf

Gevels

brandwerende verf

Stalen en betonnen draagconstructies

brandwerende verf

Appartementen

brandwerende verf

Kantoren

 

 

 

 

 

 

 


Brandwerende coating aanbrengen

De materialen van het brandwerende-systeem worden aangebracht op de bouwplaats, in de fabriek óf een combinatie van beide. Het aanbrengen van een brandwerende coating is een nauwkeurige klus die kennis van materialen en brandveiligheid vereist. De meeste coatingbedrijven verstrekken na het aanbrengen van een brandwerende verf dan ook een certificaat. Dit is niet puur als reclame voor hun eigen kennis, maar ook een onofficiële garantie dat de verf op een professionele manier is aangebracht.

Brandwerende coatings onderscheiden zich in uiterlijk niet van andere coatings. Ze is, net als gewone verf, in veel kleuren te koop. Het is net de samenstelling van het product en de manier van aanbrengen waardoor het anders is. Brandwerende coating smelt (in tegenstelling tot gewone verf of coating) niet weg wanneer het te maken krijgt met vuur of extreme hitte.

De opschuimende verf werkt door een speciale compositie van vier ingrediënten:

 • Alcohol voor de noodzakelijke koolstof in de isolatielaag;
 • Polyfosfaat dat bij extreme hitte (vanaf 150ºC) uiteenvalt in een zuur en de opschuiming activeert;
 • Schuimmiddel (melamine of ureum) zorgt voor de dikte/volume van de opschuimende isolatielaag;
 • Organisch bindmiddel vaak acrylaat of epoxy om de componenten samen te binden en te activeren.

De meestgebruikte brandwerende oplossingen zijn:

 • Coating;
 • Opschuimende verf;
 • Zwelpasta;
 • Spuitmortel;
 • Kit.

Het verschil tussen brandwerende en brandvertragende verf

Het grote verschil tussen brandvertragende verf en brandwerende coating is dat de brandvertragende verf gemaakt is van onbrandbare stoffen. Dit maakt dat deze verf het brandgedrag van het materiaal zelf vertraagt. Brandwerende coatings houden de brand tegen. Beide worden veel door elkaar gebruikt. Informeer daarom altijd goed naar de exacte eigenschappen van de verf.

brandwerende coating

Stappenplan brandwerende verf zelf aanbrengen

Eén van de belangrijkste factoren bij het aanbrengen van een brandwerende coatinglaag is dat ze een perfecte hechting nodig heeft op de onderlaag.

Dat houdt in dat:

 • het te behandelen oppervlak helemaal stof- en vetvrij moet zijn;
 • de temperatuur van de ruimte overeen moet komen met de benodigde temperatuur voor het aanbrengen van de coating;
 • de schilder mogelijke gevaren in de ruimte moet kennen;
 • de houdbaarheidsdatum nog goed is.

Brandwerendheid certificaat vereist

Daarnaast is het goed om te weten dat de wet  in België vereist dat brandwerende projecten gecontroleerd worden door een onafhankelijk keuringsbureau. Daarna wordt er een certificaat van brandwerendheid uitgegeven aan de plaatselijke brandweer. Daarom is het in veel gevallen beter om de verf door erkende schildersbedrijven te laten aanbrengen. Win altijd advies in als u het zelf wenst aan te brengen.


Brandwerende verf op hout

Hout is één van de meest vlambare materiaalsoorten in constructies. We zien in België vaak draagbalken, parketvloeren, houten meubels, landelijke keukens, robuuste vakantiehuisjes, tuinhuisjes en trappen. In oudere huizen is soms zelfs de hele draagconstructie van hout. Een brandwerende verf hout is daarom zeker aan te raden voor houten constructies en objecten.

Brandwerende verf voor hout zorgt ervoor dat het hout kan worden afgewerkt zoals gewenst;

 • Met behoud van de originele structuur (transparante verf);
 • In één van de vele modieuze RAL kleuren.

De brandbaarheid van hout hangt enorm af van de dikte en de houtsoort. Er zijn speciale rekenmethoden om de inbrandsnelheid te bepalen. De inbrandsnelheid bepaalt de brandklasse. Deze klasse gaat van A4 (gemakkelijk ontvlambaar) tot A0 (niet brandbaar).

brandwerende verf

Brandwerende coating voor kunststof

Leidingen, kanalen en bekabeling zijn onmisbaar voor transport van water, lucht of stroom tussen verschillende ruimtes in een gebouw. Als de bekabeling door wanden en/of vloeren gaat, noemen we dat doorvoeringen. Kunststof doorvoeringen smelten bij hoge temperaturen. Bij een brand is er op de plek van de doorvoering al snel niets meer aanwezig dan een gat. Ook bij kabels vormt brand een groot gevaar. Dan smelt het kunststof rondom de kabels helemaal weg. De koperen draad ligt open en geleidt de warmte. Ook op kabels, kabelbundels en kabelgoten is het dus belangrijk om een brandwerende coating aan te brengen.

Bij een (kleine) verbouwing kunt u zelf ook een aantal brandwerende maatregelen nemen. Bekijk in onderstaand filmpje hoe u een kabelgoot brandwerend kunt afdichten met producten van Nullifire:

Brandwerende coating voor staalconstructies en beton

Bij staalconstructies adviseren wij om de brandwerende laag al te laten aanbrengen in de fabriek. Zo bent u ervan verzekerd dat alle onderdelen helemaal in de verf komen. Daarnaast is het ook goedkoper in de uitvoering, omdat het schilderen zonder steigers op de grond kan gebeuren. Als u een bestaande staalconstructie in de brandwerende verf wilt laten zetten, raden we u aan bij meerdere verf- en coatingbedrijven een offerte op te vragen.

Net als bij staalconstructies geldt het ook bij beton dat het aanbrengen in een zo vroeg mogelijk stadium moet te gebeuren om kosten te besparen. Nadat het beton volledig is gedroogd en uitgehard kan de brandwerende laag erop aangebracht worden. Een brandvertragende coating lijkt overbodig omdat beton van zichzelf al erg brandwerend werkt. Toch zien we deze coating steeds meer in populariteit toenemen. De coating werkt in dit geval als een extra schild tussen het vuur en beton.

brandwerende verf

Brandwerende verf voor staal

Een brandwerende verf staal en op staalconstructies zorgt voor een langere draagkracht als een constructie te maken krijgt met extreme hitte en vuur. Brandwerende verf (ook wel brandwerende coating genoemd) voor staal is een dunne laag dat op een staalconstructie wordt aangebracht. Bij hoge temperaturen zwelt de laag op en op die manier is het staal langer bestand tegen brand.

De speciale verf kan niet voorkomen dat staal bezwijkt onder brand, maar het kan wel voor extra tijd zorgen in brandsituaties. Er is dan meer tijd om personen te evacueren.

Brandwerende verf is zowel te gebruiken voor de particuliere als de zakelijke markt en is toepasbaar op veel oppervlakken. Naast staal kan het ook gebruikt worden voor hout en beton.

Het brandwerend schilderen van staal redt levens

Met gecertificeerde zwelverf beschermt u de dragende structuren in gebouwen en constructies doeltreffend tegen brand en hitte. Met brandwerende verf RF 30’ tot RF 240’ vertraagt u de gevolgen van een uitslaande brand tot 4 uur! Deze tijd is zeer waardevol om mensenlevens te redden en de brandweer haar werk te laten doen. Een brandvertragend project moet gekeurd worden door een onafhankelijk keuringsbureau, waarbij de certificatie wordt doorgegeven aan de brandweer ter plaatse. Ten tijde van een brand weet de brandweer hoeveel tijd er is voor de bestrijding. Zij kunnen de brand effectief te lijf gaan en zo veel schade en kosten vermijden.

Laagdikte brandwerende verf

Een structuur, zichtbaar of niet zichtbaar, kan men beschermen met een brandwerend verfsysteem. De laagdikte van brandwerende verf is conform NBN 13501 en is afhankelijk van:

 • gevraagde brandweerstand: van 30 minuten tot en met 120 minuten
 • profielfactor: hoe dikker het staal, hoe minder verf men dient aan te brengen
 • kritische staaltemperatuur: dient opgegeven te worden door architect

Dit systeem bestaat uit drie lagen met voor elke laag een specifiek doel:

 1. De eerste laag is een primer. Dit zorgt voor een goede hechting van het ganse systeem op staal. Dit is vaak een hele dunne laag van 80 micron. 
 2. De tweede laag is een brandwerende verf of coating. Deze laag staat in voor de brandweerstand. Dit varieert tussen een halve millimeter tot 5 millimeter.
 3. De derde laag is de eindlaag of toplaag. Deze laag beschermt de brandwerende verf tegen vocht en beschadigingen. 

Veiligheidseisen van brandwerende coating voor staal

Panden in België moeten aan strenge brandveiligheidsvoorschriften voldoen. In de bouwconstructie wordt hier al rekening mee gehouden door een bouwbedrijf. In België staat in het wettelijke bouwbesluit duidelijk omschreven aan welke eisen het pand moet voldoen. Overal waar staal gebruikt is moet de staalconstructie beschermd worden met brandwerende staal verf of coating. Een opschuimende laag, de staal coating die opzwelt en daardoor een isolatielaag vormt, bepaalt de brandvertragingstijd. De brandvertragingstijd is er in drie brandwerende klassen:

 • brandwerende klasse van minimaal 30 minuten
 • brandwerende klasse van minimale 60 minuten
 • brandwerende klasse van minimaal 120 minuten

Het aantal minuten staat voor de tijd die er is voordat de dragende constructie bezwijkt door hitte veroorzaakt door brand. Meestal is dit 60 minuten. Het is altijd belangrijk om goed op de hoogte te blijven van wijzigingen in deze regelgeving. De basisnormen worden momenteel herzien op basis van het KB van 7 december 2016, gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 18 januari 2017.

brandwerende verf staal

Brandwerende coating aanbrengen op staal en staalconstructies

Het aanbrengen van brandwerende verf op staal is specialistisch werk. Er wordt goed gecontroleerd of de constructie na het aanbrengen aan de strenge eisen voldoet. Elk staalprofiel vereist een andere laagdikte van brandwerende verf. Het is aanbevolen om brandwerende verf op dragende staalconstructies te laten aanbrengen voor de installatie. Dit wordt prefab genoemd (dus al in de fabriek). Hoe eerder in het proces gestart is met het aanbrengen van de brandwerende coating voor staal, hoe lager de kosten zijn. Als de staalconstructie is geplaatst zal deze op beschadigingen worden onderzocht en bijgewerkt.

Het is natuurlijk ook mogelijk om tijdens of na de bouw de staalconstructie een beschermende brandwerende coating voor staal te geven. Dit kan alleen duurder zijn dan prefab.

De laagdikte bij brandwerend schilderen staal

Tijdens het aanbrengen van de coating wordt continu de dikte van de verflaag gemeten. Het Nederlands bedrijf Elcometer in Zwolle levert en uitgebreide scala aan professionele meetapparatuur voor het vaststellen van deze laagdiktes. Afhankelijk van het soort staalprofiel, zullen er meerdere lagen gebruikt moeten worden. Na het aanbrengen wordt de dikte van de aangebrachte laag nog een keer gemeten in droge toestand. Als de vereiste dikte bereikt is, kan er een laatste afdek toplaag aangebracht worden. Dit kan bij zichtbare constructies ook in een mooie RAL-kleur.

Brandwerende verf hout of beton

Hout vat vlam en brandt, maar kan toch stabieler zijn dan staal. Hout brandt af, maar blijft langer sterk qua draagkracht. Staal kan bij hoge temperaturen ineens vloeibaar worden. De brandbaarheid van hout is alleen niet in minuten te berekenen, maar in inbrandsnelheid. Hiermee wordt vastgesteld hoe lang het hout brandwerend is. Dit wordt ook wel de brandklasse van hout genoemd. Om hout een betere brandklasse te geven is het aanbrengen van een brandwerende verf een goede oplossing. Hoe u dit doet leest u in ons artikel over brandwerende verf op hout. Over brandwerende verf en coating voor kunststof, beton en in het algemeen is ook een artikel geschreven. Hoewel beton een redelijk hoge brandweerstand heeft, kan het toch raadzaam zijn om een brandwerende coating op beton aan te brengen.

Brandwerende verf leveranciers en bedrijven in België

De prijzen voor brandwerende coating en brandwerende verf varieert tussen de verschillende fabrikanten. Wilt u brandwerende verf kopen?

Hier is een aantal producenten en leveranciers in brandwerende en brandvertragende verf:

 • DMSb
 • Sigma
 • Multifire
 • Brandex
 • Sikkens
 • Aalterpaint België
 • Van Merkensteijn Staalcoating B.V.
 • SIKA Nederland B.V.

Brandwerende coating staal prijs

Er zijn verschillende soorten brandwerende (zwel)verf voor staal. Hieronder een overzicht van de soorten en de prijs die hier bij hoort:

 • Solventgedragen binnen standaard systeem (bijv. Unitherm 25 kg 939 euro);
 • Solventgedragen buiten standaard systeem (bijv. Unitherm 25 kg 1.063 euro);
 • Sneldrogende optie voor binnen en buiten (bijv.Unitherm 25 kg 939 euro);
 • Watergedragen binnen (bijv. Unitherm 25 kg 735 euro).

Een ander merk brandwerende verf is Firetex. Dit wordt onder andere geleverd door Aalterpaint. Verder leveren zij Aquacoating en Pyroplast wood. Voor informatie over welke verf voor u geschikt is, neemt u contact met ons op. Wij helpen u graag!


Brandwerende oplossingen voor woon- en werkomgeving

Om ons heen zien we steeds meer brandvertragende behandelingen voor in huis en op kantoor. Bijvoorbeeld het insprayen van gordijnen, vloerkleden of houten deuren. Het verzekert de eigenaar van extra bescherming en geeft een veilig gevoel.brandvertragende verf

 Brandwerend schilderen steeds belangrijker

Niet alleen het gebruik van brandwerende coating, maar ook de kwaliteit is enorm toegenomen. Ook de Europese testnorm heeft daar in grote mate aan bijgedragen. Deze norm wordt elke paar jaar aangescherpt en ook nu zit er bij het Europese Hof al weer een nieuwe verscherpte norm in de pen. De huidige Europese productcertificering en bepaling van de prestaties (onder meer duurzaamheid) van brandwerende verf staat in een document genaamd ETAG 018 Fire Protective Products.

Brandwerende verven zijn al een lange tijd een wettelijke verplichting in kantoren, hallen, parkeergarages en overheidsgebouwen. Architecten en ontwerpers juichen zelfs de verplichting op brandwerende beschermlagen toe. De verf is duurzamer dan een gewone verf en zien er daarnaast mooi uit. De allernieuwste brandwerende verf kan momenteel een brand 120 minuten weerstaan en heeft een gegarandeerde levensduur van 10 jaar.

Toepassingsgebieden van brandwerende verf 

In de regel geldt dat plaatsen waar er bij brand voldoende gelegenheid moet zijn om aanwezige mensen te evacueren het meest toegepast wordt. Denk hierbij aan pretparken, stadions, woon- en werktorens en de industrie. Ook wordt brandwerende verf aangebracht in ruimten waar goederen beschermt moeten worden tegen instorten. Brandwerende en brandvertragende coating is zowel te gebruiken voor de particuliere als de zakelijke markt en is toepasbaar op veel oppervlakken.

Ook worden brandwerende coatings vaak gebruikt in een ruimte waar goederen of mensen beschermd moeten worden tegen instortingsgevaar. Als een gebouw bestaat uit meerdere delen kan een brand in één ruimte de constructie van het hele gebouw in gevaar brengen. Als er in een voetbalstadion brand uitbreekt, dan is het hele stadion in gevaar. Bij bijvoorbeeld een reuzenrad zou een brand bij een geleider het hele reuzenrad in gevaar kunnen brengen.

Brandwerende verf Sigma en andere merken

Sigma is één van de vele verfmerken met brandwerende verf in het assortiment. Sigma biedt hiervoor de productlijn Unitherm aan. Andere merken zijn Sikkens Wapex, Fernocoat, Ulifire Hensotherm, Hempel, Firetex, Aqua coating, Pyrowood en nog veel meer!

Prijzen van brandwerende verf

Omdat brandwerende coating aan veel regels moet voldoen is het belangrijk om goed advies in te winnen. De materiaalsoort, oppervlakte en huidige staat van afwerking bepaalt onder andere de prijs. Om toch een richtlijn te geven hebben we hieronder een paar voorbeelden geplaatst.

MerkSoortPrijs
Sikkens Wapex 660Hout topcoat kleurloos€ 48,- per liter (10m2 per liter)
FSIBrandwerende verf€ 82,58 per 5 kg
UnithermBrandwerende verf staal€ 247,30 per 12 kg

Coating Experts in België – Vrijblijvend advies of een offerte aanvragenCoatings.be favicon logo

Gratis deskundig coating advies in samenwerking met coating fabrikanten

Onafhankelijk agentschap in de coatingindustrie in België

Binnen 1 werkdag behandelen wij uw vraag

Scherpe prijzen bij aanvragen van grotere oppervlakten

Specialist in aanvragen op gebied; infrastructuur, voedselverwerking, gezondheidszorg, bouw, olie en gas, energie en nog veel meer

Op zoek naar brandwerende verf of een specialist die het voor u kan aanbrengen?

Vraag via ons geheel vrijblijvend advies of een offerte aan